Zaměření stávajícího stavu Olomouc

Naše společnost vyhrála výběrové řízní na zaměření objektů v pěti areálech kasáren v Olomouci. Celkem cca 70 objektů včetně výškopisu a polohopisu jednotlivých areálů.