STK Olomouc – 2011

Jedná se o stavbu, která obsahuje dvě stání technické kontroly pro nákladní automobily a jedno stání pro měření emisí a rozsáhlé zpevněné plochy. Samostatnou částí stavby jsou kanceláře a zázemí personálu. Vzhledem k tomu, že v lokalitě není dostupná plynovodní přípojka, bylo navrženo vytápění z dřevěných peletek (v sousedství STK je pila).