Realizace RD Olomouc

Stavba začala v pozdním létě, cílem bylo do zimy dostat stavbu pod střechu, aby bylo možno po příští rok pokračovat. K tomuto projektu budeme postupně přidávat další fotografie a komentáře, aby bylo vidět jak stavba pokračuje.

 

provedena skrývka ornice a vyvápnění rýh

První obyvatel domu se nastěhoval brzy 🙂

aby se úroveň 1.NP dostala nad úroveň komunikace, byly provedeny 4 řady ztraceného bednění

do pečlivě zhutněného násypu byly provedeny rozvody ležaté kanalizace a vstupy NN, vody a plynu.

vyarmování desky a její vylití

palety cihel vyskládané na desku rychle ubývaly a zdi rostly do výšky

po vyzdění 1.NP a provedení věnců byly položeny stropy

Po vyzdění 2.NP a osazení sbíjených vazníků byla provedena krytina

zazimování – pohled 1

zazimování – pohled 2