Návrh plotu Olomouc

Studie návrhu nového oplocení