Energetický průkaz (PENB)

Od 1. ledna 2013 vzniká povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budov. postupně bude nutné PENB zpracovat i pro jiné budovy a to v této časové posloupnosti:

od 1. ledna 2013: Při prodeji budovy nebo její ucelené části (např. byt) a při pronájmu budovy

od 1. července 2013: Budovy užívané orgány veřejné moci (např. krajské, městské, obecní úřady, budovy soudů, policie atd.) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2

od 1. ledna 2015: Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2

od 1. července 2015: Budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2

od 1. ledna 2016: Při pronájmu ucelené části budovy (byt, nebytový prostor, komerční prostor) včetně družstevních domů

od 1. ledna 2017: Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m2

od 1. ledna 2019: Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m2

Cena pro bytové domy, administrativní a veřejné budovy – od 6.999,- Kč

 Cena se odvíjí dle složitosti a rozsahu objektu.

Cena pro rodinné domy – od 3.499,- Kč

Nemáte-li výkresovou dokumentaci, nabízíme Vám zaměření objektu v potřebném rozsahu. Cena za doměření závisí na případných podkladech a členitosti objektu, avšak za doměření objektu RD nebude cena vyšší jak 5.000,- Kč včetně dopravy.