Oceňování nemovitostí

Dlouhodobě spolupracujeme se soudním znalcem v oboru oceňování nemovitostí.  
Vyhotovujeme znalecké posudky o ceně nemovitého majetku, např:
– pozemky,
– stavby pro bydlení, rekreaci a ubytování: rodinné domy, bytové domy, stavby pro rekreaci    (rekreační a zahrádkářské chaty, rekreační chalupy a domky), ubytovací zařízení (hotely, motely, penzióny a další),
– stavby ostatních budov, hal a vedlejší stavby,
– jednotky vyčleněné v budovách podle zákona o vlastnictví bytů: byty a nebytové prostory.
Oceňujeme cenou administrativní nebo cenou obvyklou (tržní).
Oceňujeme věcná břemena.

Kontakt: T. Tesař, Tř. Míru 127/14, 779 00 Olomouc, tel: 585 416 879